با شما هستیم با کتاب استان شناسی هرمزگان پایه دهم. در برنامه استان شناسی برای هر استان کتاب مخصوص همان استان طراحی شده و در آن به ویژگی های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و توانمندی های استان مربوطه پرداخته شده است. کتب استان شناسی عمومی نیز هستند یعنی در کلیه رشته ها تدریس خواهند شد. در نتیجه کتاب استان شناسی هرمزگان پایه دهم، فقط برای دانش آموزان ساکن استان هرمزگان و در همه رشته ها، چه نظری و چه فنی، تدریس خواهد شد.

اهمیت برنامه استان شناسی

کتاب استان شناسی شما را با استان محل زندگی، مسائل جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، مردم شناسی، اقتصادی و فرهنگی آن آشنا می کند. از طرف دیگر یکی از انتظارات تربیتی دنیای امروز، تربیت شهروندانی آگاه است. یک شهروند مطلوب، نیازمند پیداکردن درکی همه جانبه از واحدهای سیاسی کشور خود و سرزمین ملی در زمینه های مختلف است. این برنامه به شما کمک می کند تا از استان محل زندگی خود نگاهی جامع و همه جانبه پیدا کنید.

دیدگاه مقام معظم رهبری درمورد استان هرمزگان

از روز اول انقلاب هم تا امروز، مردم این استان برای انقلاب، برای نظام جمهوری اسلامی، در همه مقاطع حساس، در جنگ، در سازندگی، در تظاهرات عمومی، در انتخابات و در هر جایی که حضور مردم معنا می دهد، به بهترین وجهی حضور خودشان را نشان داده اند. برادران شیعه و سنی، کنار هم و دست در دست هم، دور از تشنجی که دشمن همیشه خواسته است میان برادران مسلمان به وجود آورد، در کنار یکدیگر، هم کار کرده اند، هم به مبارزه پرداخته اند و هم در دفاع هشت ساله شرکت جسته اند.

تصویر جلد کتاب استان شناسی هرمزگان پایه دهم

کتاب استان شناسی هرمزگان پایه دهم
کتاب استان شناسی هرمزگان پایه دهم

دانلود کتاب مخصوص استان هرمزگان

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.