در این پست کتاب قانون کار پایه دهم رو معرفی و برای دانلود قرار داده‌ایم. این کتاب در کلیه رشته های کاردانش تدریس خواهد شد و به نوع برای کاردانشی ها عمومی هست. در این کتاب به معرفی قانون کار جمهوری اسلامی که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، پرداخته شده است. این کتاب در دو بخش حقوق و  دامنه شمول مقررات قانون کار که هر کدام از چند فصل تشکیل شده است، تالیف شده و در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد.

قانون کار چیست؟

قانون کار جمهوری اسلامی ایران که در آبان ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده در مواد مختلف خود به وظایف و تکالیف کارگر و کارفرما و دولت اشاره نموده است. این قانون دارای دوازده فصل، دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره است. تعاریف، دامنه شمول، شرایط کار، سازمان های کارگری و کارفرمایی، مراجع حل اختلاف، جرایم و مجازات ها و سایر موارد از جمله فصل های قانون کار است. حمایت این قانون از کارگران بسیار مفید و گسترده است.

هدف کتاب قانون کار پایه دهم

مولفان هدف این کتاب اینچنین میگویند:

هدف کلی از تدریس این کتاب آشنایی دانش آموزان با قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ میباشد. این آشنایی شامل: مرجع تصویب کننده قانون کار، الزامات این قانون و دایره شمول افرادی است که مکلّف به تبعیت از این قانون هستند.

تصویر جلد کتاب قانون کار

کتاب قانون کار پایه دهم
کتاب قانون کار پایه دهم

دانلود کتاب قانون کار پایه دهم

برای دانلود این کتاب از باکسی که زیر میبینید استفاده کنید.