با شما هستیم با معرفی و دانلود کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم. این کتاب تازه تالیف ویژه دو رشته ریاضی و فیزیک و تجربی می‌باشد. این درس تازه از دروس دیگر مجزا می‌باشد و دبیر مخصوص به خود را خواهد داشت. کتاب آزمایشگاه علوم تجربی در راستای تبدیل علم به عمل تالیف شده و سعی می‌کند به این هدف خود برسد. در این کتاب تعداد زیادی آزمایش تهویه شده است که مربی با توجه به امکانات در جلسات آموزشی از آن ها استفاده خواهد نمود.

نوع آزمایش‌های کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم

آزمایش‌های این کتاب در چهار قالب زیر ارائه شده است؛

آزمایش‌های مربی

این نوع آزمایش‌ها جنبه نمایشی و انگیزشی دارند؛ در زمان کوتاه (حداکثر ۱۰دقیقه) و توسط مربی انجام می‌شود و دانش آموز، مشاهده‌گر است. هدف از این نوع آزمایش‌ها ایجاد انگیزه و سؤال برای ورود به بحث جدید، و یا آزمایش جدید است.

آزمایش‌های دستورالعملی

این نوع آزمایش‌ها بر اساس دستورالعمل ارائه شده، توسط دانش آموز انجام می‌شود. هدف این نوع آزمایش‌ها تثبیت و تعمیق مطالب قبلی دانش آموز است.

آزمایش‌های کاوشگری

این نوع آزمایش‌ها با یک سؤال آغاز می‌شود و در قالب فعالیت‌های کاوشگری توسط دانش آموز انجام می‌شود. هدف این نوع آزمایش‌ها کشف مطالب جدید توسط دانش آموز است.

تصویر جلد کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم

کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم
کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم

دریافت کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (۱)

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.