در این پست قصد داریم کتاب منطق پایه دهم که مخصوص رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی را معرفی کنیم و لینک دانلود آن را برای شما بگداریم.

هدف این کتاب اینست که دانش آموزان را به سطح فکری بالاتری برساند و قدرت تفکر آن ها را افزایش دهد. این کتاب با سیزده درس و هشتاد و هشت صفحه یکی از دروس اصلی رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی است.

مولفان این کتاب را اینگونه معرفی میکنند:

توانایی ما بر فکرکردن، شاید بزرگترین نعمتی است که خداوند وجود ما را با آن سرشته است، توانایی بی پایانی که نهایتی برای آن نیست. هر انسانی خواه ناخواه می اندیشد و اندیشه هایش را به عمل در می آورد، اما تلاش برای شکوفا کردن این توانایی و رسیدن به انسانی «متفکر» و «اندیشمند» بهترین تلاش و ارزشمندترین کار است.
درس منطق، برای تمرین مهارت تفکر، عادت به فکر کردن در هنگام روبروشدن با مسئله ها، کاهش خطاهای فکر و رسیدن به تصمیم گیری های درست تر در طول زندگی است

تصویر جلد کتاب منطق پایه دهم

کتاب منطق پایه دهم

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.