در این پست کتاب ریاضی پایه دهم ویژه رشته های ریاضی و فیزیک و تجربی رو قرار دادیم. این کتاب در ادامه کتب متوسطه اول می‌باشد و روند آموزشی آن‌ها را ادامه می‌دهد. بخش‌های موجود در کتاب مانند کتب گذشته می‌باشد. مانند تمرین، کار در کلاس، فعالیت و … . درس ریاضی یکی از مهم ترین دروس رشته های ریاضی و فیزیک و تجربی می‌باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه با معرفی کتاب ریاضی پایه دهم همراه مدرسه سوم باشید.

ساختار کتاب ریاضی پایه دهم

همانطور که ذکر شد ساختار کتاب مانند کتب متوسطه اول است. توضیحات مولفان؛

ساختار کتاب از سه بخش فعالیت، کار در کلاس و تمرین تشکیل شده است. آنچه که در انجام یک فعالیت به طور عمده مدنظر بوده است، آشنایی دانش آموزان با مفهوم درسی و سهیم بودن در ساختن دانش موردنظر است.

فعالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله،  استدلال کردن، بررسی کردن، حدس و آزمایش، توضیح یک راه حل، مرتب کردن، قضاوت درباره یک راه حل و مقایسه راه حل های مختلف است.

تصویر جلد کتاب ریاضی پایه دهم

کتاب ریاضی پایه دهم
کتاب ریاضی پایه دهم

سرفصل های کتاب ریاضی (۱)

در این کتاب به آموزش موضوعات زیر پرداخته شده است؛

  • مجموعه، الگو و دنباله
  • مثلثات
  • توان‌های گویا و عبارت‌های جبری
  • معادله و نامعادله‌ها
  • تابع
  • شمارش، بدون شمردن
  • آمار و احتمال

دریافت کتاب ریاضی (۱)

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.