در این پست کتاب ریاضی و آمار پایه دهم که ویژه رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی هست را معرفی می‌کینم و فایل PDF کتاب ریاضی و آمار پایه دهم را برای دانلود قرار خواهیم داد. این کتاب روند آموزشی کتب ریاضی متوسطه اول را ادامه داده و رویکرد آموزش از طریق حل مسئله را هدف اصلی این کتاب قرار داده است. باز هم تاکید می‌کنم که این کتاب ویژه رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می‌باشد.

ساختار کتاب ریاضی و آمار پایه دهم

ساختار کتاب حاضر از سه بخش اصلی «فعالیت»، «کار درکلاس» و «تمرین» و نیز مثال‌های حل شده و توضیحات به صورت متنی، نکات مهم و تعاریف، تشکیل شده است. آنچه در هر «فعالیت» به طور عمده مد نظر بوده آشنایی دانش‌آموزان با مفهوم درس و سهیم بودن او در ساختن دانش موردنظر است. فعالیت‌ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله، استدلال کردن، بررسی کردن، حدس و آزمایش، توضیح راه حل، مرتّب کردن، قضاوت در مورد یک راه حل و مقایسه راه‌حل‌های مختلف است.

رویکرد نوین کتاب ریاضی و آمار (۱)

زمانی تأکید کتاب‌های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود. در رویکرد جدید، ضمن توجه به این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوه تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است. در واقع رویکرد «آموزش ریاضی برای حل مسئله» به «آموزش از طریق حل مسئله» تغییر کرده است. رسیدن به چنین هدفی، مشکلات و دشواری‌های فراوانی دارد و به سرعت امکان پذیر نیست ولی مدنظر قرار دادن آن میتواند جهت اصلی حرکت جامعه آموزش ریاضی را تعیین کند

فصل های آموزشی کتاب ریاضی و آمار پایه دهم

این کتاب همانطور که از نامش پیداست، از دو بخش ریاضی و آمار تشکیل شده است.

فصل های ریاضی:

  • عبارت های جبری
  • معادله درجه دوم
  • تابع

فصل های آمار:

  • کار با داده های آماری
  • نمایش داده ها

تصویر جلد کتاب ریاضی و آمار پایه دهم

جلد کتاب ریاضی و آمار (1)
جلد کتاب ریاضی و آمار (۱)

دانلود کتاب کتاب ریاضی و آمار (۱)

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.