می رسیم که کتاب استان شناسی مازنداران پایه دهم. تقدیم به مازندرانی های عزیز.

همونطور که قبلا توضیح دادم کتاب های استان شناسی مخصوص هر استان تالیف شده و کتاب هر استان با استان دیگر فرق داره.

این کتاب مخصوص استان مازندران است و فقط برای دانش آموزان مازندرانی تدریس خواهید شد. در این کتاب مانند کتب مطالعات اجتماعی به ویژگی های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و هنری این استان یعنی مازندران پرداخته است.

دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد استان مازندران

لازم است که یک کلمه در باب امروز و دیروز استان مازندران عرض کنم. وقتی که سیل جمعیت های مؤمن، به انقلاب بزرگ ملت ایران رو کردند، یکی از استان هایی که از  صفوف مقدم محسوب می شد و با همه وجود در این راه قدم گذاشت، استان مازندران بود. وقتی نوبت دفاع از انقلاب مقدس و دفاع از مرزهای این کشور شد، یکی از استان هایی که صفوف مقدم را در میدان های جنگ تشکیل داد و لشکر خط شکن ۲۵ کربلا را به وجود آورد، استان مازندران بود. وقتی نوبت مقابله با توطئه های دشمنان، منافقین، فاسقین، منحرفین و ملحدین شد، استانی که در مقابل دشمنان از هر نوع، سینه سپر کرد، استان مازندران بود.

تصویر جلد کتاب استان شناسی مازندران پایه دهم

تصویر جلد کتاب استان شناسی مازندران پایه دهم
تصویر جلد کتاب استان شناسی مازندران پایه دهم

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.