در این پست کتاب مولد قدرت خودروهای سواری پایه دهم را که در رشته کارودانش، گروه صنعت تدریس خواهد شد را معرفی و برای دانلود قرار میدهیم. این کتاب که برای دانش آموزان محصل در کارودانش، صنعت، مکانیک، عیب یابی و تعمیر، تعمیر موتور خودرو و تعمیر موتور و برق خودرو و خدمات فنی خودرو تدریس میشود. در این کتاب ابزارهای مورد نیاز معرفی شده و کار با آن نیز آموزش داده شده است.این کتاب علاوه بر جلسات نظری، جلسات عملی که در کارگاه انجام میشود را در خود جای داده است. باز هم تاکید میکنم این کتاب ویژه کارودانش، گروه صنعت و بخش مکانیک است.

برنامه ریزی کتاب های پودمانی

این کتاب نیز مانند اکثر کتب عملی پودمانی است. اگر معنی و مفمهوم پودمان را نمی‌دانید متن زیر را بخوانید؛

برنامه‌ریزی تألیف «پودمان‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه کاردانش» بر مبنای استانداردهـای کتاب «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه کاردانش، مجموعه ششم» صورت گرفته است. بر این اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارته‌ای هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پودمان مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

سیستم مولد قدرت چیست؟

سیستم مولد قدرت ( موتور ) Engine : موتور وسیله ای است که انرژی شیمیایی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل کرده و از این انرژی برای تولید توان مکانیکی استفاده می کند.

سیستم مولد قدرت
سیستم مولد قدرت

تصویر جلد کتاب مولد قدرت خودروهای سواری پایه دهم

مولد قدرت خودروهای سواری (جلد اول)
مولد قدرت خودروهای سواری (جلد اول)

دانلود کتاب مولد قدرت خودروهای سواری (جلد اول)

برای دانلود فایل PDF کتاب مولد قدرت خودروهای سواری پایه دهم میتوانید از باکسی در زیر مطلب مشاهده میکنید استفاده کنید. با کلیک بر روی دانلود فایل مربوط، کتاب را دریافت کنید