کتاب های استان شناسی برای هر استان کشور تالیف شده و دانش آموزان هر استان کتاب مخصوص خود را دارند. این کتاب ها مانند کتاب های مطالعات اجتماعی سال های گذشته میباشند با این تفاوت که به جای معرفی ایران و کشورهای دیگر، مشخصات و ویژگی های استان شما معرفی میکنند.

در این پست ما کتاب استان شناسی سمنان را برای شما گذاشته ایم. این کتاب فقط در استان سمنان تدریس خواهد. همچنین این کتاب عمومی هست یعنی در همه رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی مهارتی تدریس خواهد شد. این کتاب اصلی است و پیش نویس نیست!

در زیر میتوانید تصویر جلد کتاب استان شناسی سمنان پایه دهم را مشاهده فرمایید:

تصویر جلد کتاب استان شناسی سمنان پایه دهم

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.