در ادامه کتب استان شناسی، در این پست برای البرزی های عزیر کتاب استان شناسی البرز پایه دهم رو قرار میدم. مجموعه کتب استان شناسی عمومی هستند یعنی در کلیه رشته های پایه دهم چه فنی و چه نظری تدریس ...