در این پست کتاب مولد قدرت خودروهای سواری پایه دهم را که در رشته کارودانش، گروه صنعت تدریس خواهد شد را معرفی و برای دانلود قرار میدهیم. این کتاب که برای دانش آموزان محصل در کارودانش، صنعت، مکانیک، عیب یابی ...