مدرسه سوم برای رسیدن به هدف خود یعنی آموزش در همه زمان و مکان، نیاز به وسایل ارتباطی بیشتر دارد. پس از تاسیس سایت و شروع فعالیت، مصمم شدیم تا کانال تلگرام خود را برای دسترسی آسان‌تر شما به محتویات ...