همانطور که از عنوان پیداست، کتاب ریاضی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم رو برای شما قرار داده ایم. این کتاب ریاضی برای همه رشته های فنی و حرفه‌ای و کاردانش است و در همه رشته های این دو شاخه تدریس خواهد شد. خیلی ها منتظر نسخه چاپ شده و اصلی کتاب بودند که امروز نسخه اصلی در سایت آموزش و پرورش قرار گرفت و ما برای شما قرار دادیم. این کتاب بر جنبه عملی ریاضی در زندگی و کار توجه کرده است.

به کارگیری فناوری و کاربرد ریاضی در این کتاب

مولفان در مورد طریقه آموزش و نکات کتاب ریاضی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم اینچنین می‌گویند:

مفاهیم ریاضی در این کتاب در ارتباط با هم بوده و به هم وابسته اند. سعی شده است مثال ها و تمرین هایی که در کتاب آمده است کاربردی بوده و با محیط پیرامونی زندگی ما مرتبط باشند. آنچه که مسلم است ریاضیات زبان علم است و در تمام متن زندگی ما حضور دارد.

در این کتاب علاوه بر تأکید بر این جنبه ریاضی، به تأثیر فناوری در یادگیری ریاضی نیز توجه شده است. محیط و ابزار فناوری از جمله استفاده از ماشین حساب و نرم افزارهای پویا مانند جئوجبرا، این امکان را فراهم میسازد تا هنرجو فرصت درک شهودی، رشد مهارت های تفکر مانند حدسیه و فرضیه سازی، الگویابی و غیره را پیدا کند. بنابراین به کارگیری فناوری از اصولی است که در تألیف این کتاب به آن توجه شده است.

تصویر جلد کتاب ریاضی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم

کتاب ریاضی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم
کتاب ریاضی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم

سرفصل‌های کتاب ریاضی فنی و حرفه‌ای و کاردانش پایه دهم

در این کتاب به آموزش مباحث زیر پرداخته شده است؛

  • نسبت و تناسب
  • درصد و کاربردهای آن
  • واحدهای اندازه‌گیری
  • معادله‌های درجه دوم
  • توان رسانی به توان عددهای گویا
  • نسبت‌های مثلثاتی
  • تابع

دانلود کتاب ریاضی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

برای دانلود این کتاب از باکسی که در زیر مشاهده می‌کنید، استفاده نمایید.