همانطور که میدونید تصمیم گرفتیم کتب کارودانش و فنی حرفه‌ای رو برای شما قرار بدیم. در این پست کتاب رانندگی تراکتور و تیلر پایه دهم ویژه شاخه کارودانش و گروه کشاورزی میباشد رو معرفی و برای دانلود قرار بدهیم. این کتاب در چندین رشته تدریس خواهد شد که در ادامه نام آن را آورده ایم. در کتاب رانندگی تراکتور و تیلر پایه دهم ابتدا به آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی پرداخته و در ادامه به معرفی اجرای تراکتورها را معرفی کرده و طریقه رانندگی با آن را آموزش داده است.

کتاب رانندگی تراکتور و تیلر پایه دهم در چه رشته هایی تدریس می‌شود؟

این کتاب میتواند در یازدهم رشته تدریس شود که نام آنها در جدول زیر آمده است؛

لیست رشته‌های کتاب رانندگی تراکتور و تیلر پایه دهم
لیست رشته‌های کتاب رانندگی تراکتور و تیلر

تصویر جلد کتاب رانندگی تراکتور و تیلر پایه دهم

کتاب رانندگی تراکتور و تیلر
کتاب رانندگی تراکتور و تیلر

دانلود کتاب رانندگی تراکتور و تیلر

برای دانلود این کتاب میتوانید از باکسی که در زیر مشاهده میکنید اقدام فرمایید.