ما در سه سال متوسطه اول یعنی پایه هفتم، پایه هشتم و پایه نهم، مجموعه کتب Prospect (به معنای چشم انداز) رو برای آموزش زبان انگلیسی خودمون داشتیم. در پایه نهم ما آخرین جلد این مجموعه رو مطالعه کردیم.

آموزش و پرورش برای سه سال متوسطه دوم مجموعه کتب دیگری با نام Vision (به معنای چشم انداز) برای دانش آموزان این مقطع تهیه کرده است. اگر دقت کرده باشیم معنای هر دو کلمه انتخاب شده برای این دو مجموعه یکی معنی (چشم انداز) میدهند.

این کتاب در همه رشته های تحصیلی متوسطه دوم مشترک است.

مجموعه Vision چه ویژگی هایی دارد؟

مجموعه Vision در ادامه کتب مجموعه Prospect است و در آن علاوه بر ترکیب فرهنگ غنی ایرانی اسلامی با زبان انگلیسی به نکات زیر نیز توجه شده است:

  • توجه به هر چهار مهارت زبانی
  • تاکید بر آموزش عملی زبان انگلیسی
  • استفاده از ایده های نوین در آموزش زبان
  • توجه به جنبه احساسی زبان در فرایند آموزش
  • آموزش با همکاری و همیاری دانش آموز
  • و …

آموزش زبان های خارجی و به طور ویژه آموزش زبان انگلیسی در نظام رسمی آموزش و پرورش کشورمان در سال های اخیر شاهد تحولی بنیادین و اساسی بوده است که ریشه در تحول کلی نظام آموزش و پرورش، اجرای سند برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی دارد و در چارچوب رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه مورد تصریح در برنامه ملی محقق شده است. در رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه، زبا نهای خارجی، از جمله زبان انگلیسی، به منظور ایجاد ارتباط با جهان به شیوه ای فعال و با تأکید بر ارزش ها و داشته های فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی فراگیران آموزش داده میشود.

تصویر جلد کتاب دانش آموز زبان انگلیسی پایه دهم

تصویر جلد کتاب زبان انگلیسی پایه دهم
اولین کتاب از مجموعه Vision

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.