کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه دوازدهم ویژه اقلیت‌های دینی ایران است. این کتاب عمومی بوده و در تمام رشته‌ها برای اقلیت‌های دینی، تدریس خواهد شد. این کتاب بخش مشترک تعلیمات ادیان الهی و اخلاق است.

سرفصل‌های کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (۳)

این کتاب در دوازده درس و دو بخش تشکیل شده است. نام دو بخش کتاب به شرح زیر است.

  • انسان شناسی
  • حیات بعد از مرگ
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه دوازدهم
تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه دوازدهم

دانلود کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (۳)

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.