آمار و احتمال نام واحد درسی ویژه رشته ریاضی و فیزیک در پایه یازدهم است. کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم با محوریت کتب ریاضی قبلی یعنی رویکرد آموزش از طریق حل مسئله و فعالیت کلاسی، به معرفی مباحثی جدید از ریاضیات، آمار و احتمال برای دانش آموزان می‌پردازد. این کتاب جدیدالتالیف است و تغییراتی نسبت به کتاب نظام قدیم دارد. در ادامه به معرفی این کتاب پرداخته‌ایم و فایل آن را برای دانلود قرار داده‌ایم.

مولفان کتاب درباره کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم اینچنین نوشته‌اند؛

کتاب درسی آمار و احتمال در راستای اهداف برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری ریاضی و با رویکرد آموزش از طریق حل مسئله و تأکید بر فعالیت در کلاس درس به جهت شکل گیری و ساختن مفاهیم توسط دانش آموزان تألیف شده است. مطالب این کتاب حدود و دامنه کار دبیران محترم را مشخص کرده و توقع مؤلفان و دفتر تألیف نیز همین است که مطالب کتاب بی‌کم و کاست و بدون هیچگونه اضافاتی (به لحاظ موضوع و مفهوم جدید) تدریس شود.

سرفصل‌های کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم

این کتاب در چهار فصل به نام‌های زیر طبقه‌بندی شده است؛

  • آشنایی با مبانی ریاضیات
  • احتمال
  • آمار توصیفی
  • آمار استنباطی

همچنین هر فصل نیز به چند درس تقسیم شده تا آموزش متمرکزتر شود.

جلد کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم
جلد کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم

دانلود کتاب آمار و احتمال پایه یازدهم

طبق قوانین آموزش و پرورش ما مجاز به قرار دادن فایل الکترونیکی کتاب در سایت خود نیستیم. شما می‌توانید با استفاده از دکمه زیر وارد سایت چاپ کتب درسی شده و کتاب مورد خود را دانلود فرمایید. از این بابت که نمی‌توانیم فایل را برای دانلود قرار دهیم، از شما عذر خواهیم.