زیر دسته‌ها

آخرین مطالب

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک تجربی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۴)

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک تجربی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۴)

۰۱ خرداد ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی هویت اجتماعی

نمونه سوال امتحان نهایی هویت اجتماعی پایه دوازدهم + پاسخنامه

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک تجربی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۳)

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک تجربی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۳)

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تامین امنیت امتحانات نهایی با استفاده از سامانه الکترونیکی ارسال سوالات

تامین امنیت امتحانات نهایی با استفاده از سامانه الکترونیکی ارسال سوالات

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۳)

نمونه سوال امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۳)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۳)

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۳)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۴)

نمونه سوال امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۴)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک تجربی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک تجربی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

نمونه سوال امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۳)

نمونه سوال امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۳)

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک تجربی پایه دوازدهم + پاسخنامه

نمونه سوال امتحان نهایی فیزیک تجربی پایه دوازدهم + پاسخنامه

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم + پاسخنامه

نمونه سوال امتحان نهایی علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم + پاسخنامه

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸