زیر دسته‌ها

آخرین مطالب

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۳)

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۳)

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

نمونه سوال امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه (شماره: ۲)

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم + پاسخنامه

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی و آمار پایه دوازدهم + پاسخنامه

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه

نمونه سوال امتحان نهایی هندسه پایه دوازدهم + پاسخنامه

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه

نمونه سوال امتحان نهایی ریاضی پایه دوازدهم + پاسخنامه

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمونه سوال امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم

نمونه سوال امتحان نهایی دین و زندگی پایه دوازدهم + پاسخنامه

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

حل تمرین فصل هفتم ریاضی پایه دوازدهم

حل تمرین فصل هفتم ریاضی پایه دوازدهم

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

حل تمرین فصل ششم ریاضی پایه دوازدهم

حل تمرین فصل ششم ریاضی پایه دوازدهم

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

فروش سوالات امتحان نهایی: چالشی جدی برای آموزش و پرورش

فروش سوالات امتحان نهایی: چالشی جدی برای آموزش و پرورش

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم (دی ۹۷)

امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم (دی ۹۷)

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸